Disclaimer Gelders Dakkapel

Op deze pagina vindt u de disclaimer van info@geldersdakkapel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gelders Dakkapel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Gelders Dakkapel is een bedrijfsonderdeel van Gelders Dakherstel. Bezoek de website van Gelders Dakherstel via www.geldersdakherstel.nl

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gelders Dakkapel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gelders Dakkapel.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gelders Dakkapel te mogen claimen of te veronderstellen. Gelders Dakkapel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Gelders Dakkapel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van info@geldersdakkapel.nl op deze pagina.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan !

  • Showroom en Werkplaats in Elst (Gld.)
  • Messcherpe prijzen
  • Prefab en maatwerk
  • Meer ruimte, meer daglicht

Wat klanten over ons zeggen

sluiten